Sprovedeno istraživanje o percepciji seksualnog nasilja nad djevojkama i ženama u Crnoj Gori

Sigurna ženska kuća je u okviru projekta ,,Zaštićena i sigurna – Borba protiv seksualnog nasilja u Crnoj Gori” sprovela istraživanje o stavovima građana i građanki Crne Gore o seksualnom nasilju nad djevojkama i ženama, pojavnim oblicima ove vrste nasilja, te uvriježenim mitovima koji ga prate.

Rezultati istraživanja su alarmantni. Gotovo polovina muškaraca smatra da ženama prija kada im muškarci sa kojima rade poklanjaju seksualnu pažnju (44.8% ispitanika). Svaki treći muškarac tvrdi da žene ponekad izmišljaju priče o seksualnom nasilju kako bi od poslodavca iznudile novac (34,5% ispitanika).

Više od četvrtine ispitanika vjeruje da žene koje kažu da su doživjele seksualno nasilje često izmišljaju ili pretjeruju sa tvrdnjama o zlostavljanju ili silovanju (26.2% ispitanika) kao i da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos ali su se „predomislile“ nakon njega (25.4% ispitanika).

Svaki peti muškarac smatra da kada žene kažu NE, one zapravo misle DA.

Gotovo petina ispitanika (18.8%) vjeruje da ukoliko je žena silovana, najčešće je uradila nešto što je dovelo do toga.

S druge strane, za žene seksualno nasilje je jedan od najvažnijih problema u Crnoj Gori. Veći broj žena (55.9%) u odnosu na muškarce (40.4%) smatraju da se seksualno nasilje javlja često. Svaka treća žena, starosti između 18 i 34 godine vjeruje da joj prijeti opasnost od seksualnog nasilja. Kao najčešći razlog navodi se da – živimo u nasilnom društvu.

U pogledu seksualnog nasilja djevojke i žene se najmanje bezbjedno osjećaju u kafićima i barovima u koje izlaze – ukupno, nebezbjedno se osjeća svaka sedma ispitanica. Svaka deseta tvrdi da se ne osjeća bezbjedno u gradu u kojem živi, dok se 5.8% ispitanica ne osjeća bezbjedno na svom poslu.

Dominantna većina ispitanika/ca je saglasna da su kazne za počinioce seksualnog nasilja u Crnoj Gori preblage (77.7%) i da su žrtve ove vrste nasilja unaprijed osuđene od strane društva (69.6%).

Od 80 slučajeva seksualnog nasilja koje smo evidentirali u toku sprovodjenja istraživanja javnog mnjenja, slučaj je prijavljen samo u deset, procesuiran u dva, a počinilac pravno sankcionisan samo u jednom. Najčešči razlozi da ne prijave seksualno nasilje su strah i sramota od javnosti, nedostatak povjerenja u institucije, patrijarhalno vaspitanje i tradicija te sumnja da bi im iko povjerovao.

Trećina ispitanika tvrdi da nije informisana o seksualnom nasilju, a kao glavni razlozi navode se nedostatak informacija u medijima o ovom pitanju te činjenica da su informacije površne i suviše opšte. Dodatno, preko 40.0% ispitanika/ca bi željelo da se dodatno informiše o načinima zaštite od seksualnog nasilja, najčešće putem TV-a (41.7%) ili putem internet portala (31.7%).

Istraživanje javnog mnjenja o percepciji seksualnog nasilja nad djevojkama i ženama u Crnoj Gori sprovela je agencija Defacto Consultancy na uzorku od 800 ispitanika/ca starosti 18 do 65 godina, reprezentativnom za Crnu Goru.

Projekat ,,Zaštićena i sigurna – Borba protiv seksualnog nasilja u Crnoj Gori” sprovodi Sigurna ženska kuća, a finansira Ambasada Kraljevine Norveške i Balkanski fond za demokratiju Njemačkog Maršalovog fonda SAD.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>